Begin 2023 is het project ‘Audio voor Suriname’ afgerond. Ongeveer twee jaar lang hebben we hard gewerkt aan de opbouw van een collectie Surinaamse lectuur in gesproken vorm. Het gaat om een mix van boeken voor volwassenen en kinderboeken. Er was veel enthousiasme en betrokkenheid vanuit de Surinaamse gemeenschap in Nederland. Vele vrijwilligers zetten zich in om boeken van Surinaamse auteurs in te lezen. Ook verschillende auteurs werkten mee door hun eigen boeken in te spreken.

Het doel was om blinden en slechtzienden in Suriname toegang te geven tot gesproken boeken die aansluiten bij hun beleefwereld. In het project is veel bereikt. Er is nu een mooie basiscollectie en er wordt actief gebruik van gemaakt.

Het afronden van het project betekent niet dat het werk stopt. Een belangrijke aanbeveling uit het eindrapport was om een permanente samenwerking tussen het blindeninstituut in Suriname en de CBB in te richten. Die aanbeveling is overgenomen door het MT van de CBB en het bestuur van het blindeninstituut in Suriname.

Samenwerking

Het project was een samenwerking tussen de NSBS (Nationale Stichting voor Blinden en Slechtzienden in Suriname), Stichting Boekenportaal Suriname en de CBB. Het project is financieel mede mogelijk gemaakt door Vereniging Onbeperkt Lezen, Fonds XL, Bartiméus Fonds, het Louis Braille Fonds en de Stichting Vrienden van de CBB.

Resultaten

Om te zorgen dat de gesproken boeken goed aansluiten bij de luisteraars in Suriname is bewust gekozen voor inlezers met een Surinaamse tongval. Naast de opbouw van een collectie hebben we ook gewerkt aan de uitleen van deze boeken. Voor de uitleen maken we gebruik van de Dolphin EasyReader app. In deze app hebben we een bibliotheek aangemaakt voor de NSBS. De mensen uit de doelgroep van NSBS hebben een account gekregen met inloggegevens, waarmee ze toegang krijgen tot deze bibliotheek. De personen die niet de digitale vaardigheden hebben om de app te gebruiken kunnen in de mediatheek van de NSBS een mini-daisyspeler huren. Ze kunnen dan aangeven welke titels ze graag willen lezen. De mediathecaris plaats de boeken voor hen op het apparaatje.

Vervolg

In het project is een basis gelegd. In de samenwerking wordt vanuit deze basis verder gewerkt. Bij NSBS is een studio ingericht. In deze studio, maar ook met vrijwilligers in Nederland, wordt de collectie verder uitgebreid. Er zullen ook plannen worden gemaakt om een groter deel van de doelgroep in Suriname te bereiken, zodat meer mensen gebruik gaan maken van de collectie. Er zullen meer mini-daisyspelers worden aangeschaft voor gebruikers die niet digitaal vaardig zijn. Tot slot zal ook gekeken worden hoe de CBB NSBS verder kan ondersteunen op het gebied van braille en grootletter.

Ga naar de inhoud