Illustratieve afbeelding met cd-rom, grote letters en braille tekst.
Logo ANBI; Algemeen Nut Beogende Instelling

Blijven lezen met een leesbeperking!

Christelijke lectuur in gesproken vorm, in grootletter en in braille


Volg ons op social media en

De CBB, Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden
Het is een groot gemis wanneer gewoon lezen - door blindheid, slechtziendheid, ouderdom of een chronische ziekte - niet of niet meer gaat. Gelukkig zijn er goede oplossingen en kan iedereen blijven lezen met lectuur in passende leesvormen!
Zelfstandige bibliotheek
De CBB is een zelfstandige en gespecialiseerde bibliotheek die - als enige in Nederland - vanuit een christelijke levensbeschouwing lectuur in passende leesvormen beschikbaar stelt voor mensen met een leesbeperking. Voor de collectie van de CBB is dit christelijke lectuur en voor de collectie van Bibliotheekservice Passend Lezen produceert de CBB zowel christelijke als algemene lectuur.

De CBB gaat uit van het principe dat een leesbeperking geen enkele belemmering mag vormen om volwaardig deel te kunnen nemen aan het kerkelijk en maatschappelijk leven in al haar facetten. Alle lectuur die voor zienden beschikbaar is, moet - voor zover daarvoor voldoende financiële middelen zijn - ook toegankelijk zijn voor mensen met een leesbeperking.
Christelijke lectuur
De CBB heeft een grote collectie christelijke lectuur in gesproken vorm op daisy cd-rom en via streaming, in braille, in grootletter en digitaal. Deze collectie bestaat uit o.a. de verschillende vertalingen van de Bijbel, bijbelse (dag)boeken, liedbundels, psalmboeken, kranten en tijdschriften en overige christelijke uitgaven.
 
Meer informatie over de verschillende uitgaven vindt u door bovenaan deze pagina te klikken op 'Alle uitgaven in passende leesvormen verkrijgbaar bij de CBB'. In zowel onze catalogus als op het platform 'de Leesbutler' krijgt u een overzicht van de uitgaven die bij de CBB beschikbaar zijn in passende leesvormen. Klik bovenaan deze pagina op 'Catalogus aanvragen' om de catalogus als PDF te lezen. U kunt de catalogus ook gratis aanvragen in elke gewenste leesvorm via klantenservice@cbb.nl of telefoonnummer 0341-56 54 77.
Uitlening van boeken in braille en in gesproken vorm
De uitlening van boeken in braille en in gesproken vorm op daisy cd-rom gaat niet via de CBB maar via de Bibliotheekservice Passend Lezen in Den Haag. Wilt u gesproken of brailleboeken ontvangen? Neem dan contact op met de afdeling Klantenservice van Passend Lezen, tel.nr. 070-33 81 500, e-mail klanten@passendlezen.nl
Privacy Statement CBB

Wij nemen uw privacy zeer serieus. Uw persoonsgegevens zijn daarom bij ons adequaat beveiligd en beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging.
U heeft recht op inzage, mutatie of verwijdering van uw persoonsgegevens die wij van u verzamelen en gebruiken voor verschillende doeleinden.
Als u hier klikt dan kunt u ons Privacy Statement inzien en downloaden.

Nieuws:


Digitaal Toegankelijk Kerkboek

Voor mensen met een visuele beperking kan het meedoen met een kerkdienst wel eens een technische uitdaging zijn. Daar heeft de CBB nu, in samenwerking met Helpende Handen, een oplossing voor bedacht en ontwikkeld: het digitaal Toegankelijk Kerkboek. 

lees meer

Coronamaatregelen bij de CBB

Om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen vindt het inlezen van lectuur en informatie bij de CBB plaats onder strikte voorwaarden en maatregelen. De CBB heeft diverse voorzieningen getroffen en aanpassingen gedaan. Aan zowel medewerkers als inlezers wordt gevraagd om zich aan verschillende maatregelen te houden, zoals eenrichtingsverkeer en het desinfecteren van de handen bij binnenkomst en vertrek. Uiteraard gelden ook de RIVM-maatregelen zoals 1,5m afstand houden. Door deze maatregelen kunnen alle bedrijfsactiviteiten doorgaan, zoals de productie en reproductie van braille en audio. U bent dan ook welkom om contact op te nemen als u uw informatie via de CBB wilt laten omzetten!
Aangepast: 18 mei 2020.

CBB zoekt uitbreiding van haar team

Wij zoeken een medewerker voor onze Klantenservice! Wil jij anderen vertellen over en helpen met producten en diensten van de CBB? Ben je snel beschikbaar en flexibel inzetbaar? Kijk dan op www.cbbvacatures.nl en reageer voor 6 oktober.