Van koepel van blindenzorg naar Oogfonds; de geschiedenis van het Nederlandse Blinden- en slechtziendenwezen 1947-2000

Op initiatief van de drie toenmalige blindenbonden werd in 1947 een koepelorganisatie opgericht van instellingen en organisaties die op enigerlei wijze actief waren in wat toen heette de ‘blindenzorg’. De Stichting Het Nederlandse Blindenwezen (later Vereniging Het Nederlandse Blinden en Slechtzienden Wezen (VNBW), werd formeel in het jaar 2000 opgeheven en de afkorting VNBW verdween al snel daarna uit de naam van de organisaties die na de opheffing in het spoor traden van activiteiten van de voormalige organisatie.

Ad van der Waals die al eerder over de geschiedenis van organisaties en instellingen van en voor mensen met een visuele beperking schreef, heeft nu nagegaan wat in 1947 de aanleiding en achtergrond was van de oprichting van een samenwerkingsorganisatie. In een nieuwe publicatie schrijft hij hierover en over de activiteiten gedurende 50 jaar binnen een sector die altijd met de verzamelnaam ‘blinden- en slechtziendenwezen’ werd aangeduid.

In de ruim 50 jaar van haar bestaan heeft de VNBW – soms direct en soms indirect – grote betekenis gehad voor mensen met een visuele beperking. Het fungeerde als platform van informatie-uitwisseling en voorlichting maar ook als spreekbuis en belangenbehartiger namens de hele sector. Het trad op als leverancier van diensten aan lid-instellingen en op individueel niveau aan mensen met een visuele beperking. Het was jarenlang de instelling die zorgde voor voorlichting over alles wat met de visuele beperking te maken had. Tenslotte ontwikkelde de koepel zich ook tot een fonds dat activiteiten financieel mogelijk maakte door het werven en beschikbaar stellen van daarvoor noodzakelijke middelen.

In de loop van de tijd traden er grote veranderingen op ten aanzien van de positie, het werk en de financiering van de instellingen en organisaties die lid waren van de koepel. Dat had steeds weer gevolgen voor het werk van de VNBW waardoor ook de behoefte aan het bestaan van de koepel veranderde. Er waren steeds terugkerende discussies over het karakter en de structuur van de op vrijwillige basis aangegane samenwerking en tenslotte tot het besluit tot opheffing en in 2000 de totstandkoming van een fonds dat later de naam Oogfonds Nederland kreeg. De bundeling van het werk van de belangenorganisaties kwam al eerder tot stand, en leidde veel later tot de oprichting van de Oogvereniging. Sindsdien hebben zich nog veel veranderingen in de organisaties van en voor blinden-en slechtzienden voorgedaan maar van een koepel of van brede samenwerking is geen sprake meer geweest.

Als bijlage is in het boekje een zo volledig mogelijke lijst opgenomen van organisaties en instellingen die ooit lid zijn geweest van de VNBW.

Het boekje heeft als titel Van koepel van blindenzorg naar Oogfonds; de geschiedenis van het Nederlandse Blinden- en slechtziendenwezen 1947-2000

Het is in de loop van juni 2022 kosteloos te verkrijgen in braille en in audio en aan te vragen bij [email protected], telefoon 085 76 09 90 0 of [email protected], tel. 0341 56 54 77.

Het boekje omvat in zwartdruk 88 pagina’s en is in deze leesvorm verkrijgbaar via [email protected]. Voor deze uitgave wordt een vergoeding gevraagd van € 9,00 inclusief verzendkosten, te voldoen na ontvangst.

De productie in de diverse leesvormen was mede mogelijk door financiele bijdragen van het Oogfonds Nederland en de Landelijke Stichting voor Blinden en Slechtzienden.

Ga naar de inhoud