Voelen, luisteren, leren en vooral lezen. Deze combinatie staat centraal bij de eerste toegankelijke themakisten voor basisschoolleerlingen met een visuele beperking. De themakisten heeft de CBB ontwikkeld voor cluster-1-scholen om het lezen door leerlingen die niet of slecht kunnen zien te bevorderen.

Elke themakist bevat een boek en verschillende spel- en leerelementen in onder andere braille, grootletter, reliëf, audio of een combinatie hiervan. De boeken die centraal staan, zijn allen ook beschikbaar in audio, braille en grootletter. De collectie Themakisten bestaat uit vijf thema’s voor de onderbouw; Dieren, Familie, Op school, Ziek zijn en Feesten. En vijf thema’s voor de bovenbouw; Afval, Emoties, Oorlog, Vakantie en Voertuigen. De Themakisten zijn ontwikkeld door de CBB en Passend Lezen in samenwerking met professionals uit het cluster-1-onderwijs en is mogelijk gemaakt door de KB.

Noodzaak van toegankelijke themakisten

Het zijn de eerste themakisten die toegankelijk zijn voor kinderen met een visuele beperking. Voor scholen binnen het reguliere onderwijs was het altijd al mogelijk om themakisten aan te vragen bij de openbare bibliotheek. Voor de scholen van Visio en Bartiméus was deze mogelijkheid er niet omdat de materialen en activiteiten in de themakisten vaak niet toegankelijk zijn. Door het ontwikkelen van toegankelijke themakisten, en deze beschikbaar te stellen via Passend Lezen, wordt dit nu ook voor de cluster-1-scholen mogelijk. De scholen Visio Rotterdam en Bartiméus Zeist zijn de eerste twee scholen die de nieuwe themakisten hebben ontvangen.

 Leesbevordering

De collectie themakisten draagt bij aan leesbevordering en leesplezier voor kinderen met een visuele beperking. De themakisten bieden de leerlingen de mogelijkheid om alle leesvormen binnen de collectie van Passend Lezen te ontdekken. Met deze Themakisten hoopt de CBB kinderen met een leesbeperking te stimuleren om meer te gaan lezen.

Ga naar de inhoud