In een unieke samenwerking tussen uitgeverij de Ramshoorn en de CBB is een aantal boeken van de Ramshoorn ingelezen bij de CBB. De boekjes zijn nu als luisterboek te verkrijgen bij elke boekhandel, maar ook als daisy-boek bij de CBB. Het gaat om twee delen uit de Schippersserie en twee delen uit de historische verhalenserie. Daarnaast zijn drie uitgaven van de Ramshoorn uit de Bunyanserie nu ook als daisy-boek verkrijgbaar bij de CBB.

Schippersserie:

Willem Schippers schreef de boekjes circa honderd jaar geleden. Door de generaties heen zijn deze verhalen gelezen, en ook nu nog zijn ze geliefd.

Beter dan goud
De auteur Willem Schippers (1867-1954) baseerde dit boek op ervaringen van iemand die teruggekomen was van de ‘Goldrush’. De Zeeuwse Thomas Merkels heeft zich door de goudkoorts laten overhalen zijn geluk te beproeven in het verre Amerika. Maar de dorst naar goud in het onherbergzame oord doet bij velen slechte hartstochten naar boven komen.

Prijs voor de luisteruitgave: €14,95
Bestel op de leesbutler

Een zeemansvrouw
De vrouw van stuurman Hendrik Brouwer uit Vlissingen moet haar man jarenlang missen. Eindelijk krijgt ze bericht dat het schip van haar man, ‘De Marianne’, is vergaan. Wanneer na lang wachten buurman Wiebema haar ten huwelijk vraagt, stemt er ermee in. Toch blijft er twijfel bij de zeemansvrouw of haar man wel echt verdronken is.

Van alle boeken van Willem Schippers is dit boek het meest geliefde en ontroerendste boek. Mede door dit boek zijn de boeken van Schippers onvergetelijk geworden.

Prijs voor de luisteruitgave: €14,95
Bestel op de leesbutler

Historische verhalenserie

In de historische verhalenserie komt een scala aan historische onderwerpen aan bod: de watersnoodramp, de Tweede Wereldoorlog, de Tachtigjarige Oorlog, de Boerenoorlog etc.

Zendeling onder de Papoea’s
Dit boek geeft een levensbeschrijving van Gerrit Kuijt, zendeling onder de Papoea’s. Het verhaal geeft een goed beeld van het eerste zendingswerk van de Gereformeerde Gemeenten. Jongeren en ouderen zullen dit verhaal graag lezen.

Prijs voor de luisteruitgave: €15,95
Bestel op de leesbutler

Een boerenknecht wordt Gods knecht
In dit boek zijn veel historische gegevens uit het leven van ds. Joh. van der Poel verwerkt. Bijzonder geschikt als jeugdboek, maar ook ouderen zullen dit verhaal graag lezen. Vanaf 10 jaar.

Prijs voor de luisteruitgave: €15,95
Bestel op de leesbutler

Bunyanserie

John Bunyan schreef verschillende mooie boeken in beeldtaal. De bekendste daarvan zijn aan de jeugd verteld en in boekvorm verschenen. Hiervan zijn drie luisterboeken gemaakt. De CBB heeft de drie luisterboeken van de Ramshoorn omgezet naar daisy, zodat deze nu ook toegankelijk zijn voor mensen met een leesbeperking.

De Christenreis
De Christenreis naar de eeuwigheid – naverteld door M.J. Ruissen
Bunyan verhaalt in beeldspraak hoe God pelgrims leidt naar de Hemelstad. Hij roept ze uit stad Verderf, laat hen binnengaan door de Enge Poort en verlost hen bij het kruis van hun zondenpak. Ook redt Hij hen uit alle gevaren en leidt hen veilig door de doodsrivier, om hen daarna op te nemen in de hemelse heerlijkheid.

Prijs voor de luisteruitgave: €19,50
Bestel op de leesbutler

De Christinnereis
De Christinnereis naar de eeuwigheid – naverteld door M.J. Ruissen
Bunyan beschrijft het vertrek van Christinne met haar vier zonen uit stad Verderf, hun gevaarvolle reis en behouden aankomst in de Hemelstad. De auteur heeft zich als doel gesteld middels een getrouwe vertelling het origineel voor jong en oud toegankelijk te maken.

Prijs voor de luisteruitgave: €19,50
Bestel op de leesbutler

De Heilige Oorlog
De Heilige Oorlog staat evenals de Christen- en Christinnereis vol beeldspraak.
Bunyan gebruikt in dit boek zijn herinneringen aan het beleg van Leicester om op indrukwekkende wijze de zielenstrijd van Gods kinderen te schilderen.

Prijs voor de luisteruitgave: €19,50
Bestel op de leesbutler

Bestellen

Wilt u een uitgave bestellen? Dat kan op drie manieren:

  • Via de webshop de Leesbutler. Op www.leesbutler.nl kunt u een account aanmaken en uw gewenste uitgaven online bestellen. Hierbij geeft u, indien nodig, de CBB een eenmalige machtiging om het bedrag van uw rekening af te schrijven.
  • Maak het bedrag van de uitgave die u graag wilt, over op IBAN NL17INGB 0000 5032 41 ten name van de CBB te Ermelo. Vermeld duidelijk uw naam, adres en het artikelnummer. Heeft de uitgave geen artikelnummer? Vermeld dan de titel van de uitgave en de leesvorm die u wilt ontvangen.
  • Geef uw bestelling telefonisch of via email door. Indien nodig kunt u de CBB een eenmalige machtiging geven om het bedrag van uw rekening af te schrijven.

Wij helpen u graag! U kun met al uw vragen en wensen bellen met onze Klantenservice, elke werkdag bereikbaar van 8.30 tot 12.15 uur en van 12.45 uur tot 16.30 uur.  Bel naar 0341–56 54 77 of mail naar [email protected].

Skip to content