Via Passend Lezen zijn in Nederland meer dan 83.000 boeken in gesproken vorm beschikbaar voor mensen met een leesbeperking. De collectie wordt elk jaar verder uitgebreid. Dat staat in schril contrast met de situatie in Suriname. Daar zijn maar enkele gesproken boeken te krijgen bij de bibliotheek van het Blindeninstituut in Suriname. Een deel daarvan is gedoneerd vanuit Nederland en sluit niet goed aan bij de beleefwereld van de Surinamers.

De CBB zet zich graag in om ook blinden en slechtzienden in Suriname toegang te geven tot boeken. Daarom is in 2021 een project gestart om een collectie Surinaamse audioboeken te produceren. Dat deden we in samenwerking met het blindeninstituut in Suriname en Stichting Boekenportaal Suriname.

Tijdens het project zijn zo’n 60 Surinaamse boeken ingelezen. Dat deden we in Nederland met mensen met een Surinaamse achtergrond en in Suriname zelf met vrijwilligers daar, waaronder ook auteurs van boeken zelf.  Naast dat we gesproken boeken hebben geproduceerd hebben we ook de uitleen ingericht. De uitleen verloop via een eigen bibliotheek van NSBS in de Dolphin EasyReader app, en via mini-daisyspelers die de gebruikers kunnen huren in de mediatheek van NSBS.

Het project is afgerond, maar het werk nog niet. In de toekomst gaan we verder werken aan de uitbreiding van de collectie. Ook gaan we aan de slag om meer mensen uit de doelgroep te bereiken.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door Vereniging Onbeperkt Lezen, Fonds XL, Bartiméus Fonds en het Louis Braille fonds.

Ga naar de inhoud