Illustratieve afbeelding met cd-rom, grote letters en braille tekst.
Logo ANBI; Algemeen Nut Beogende Instelling

Blijven lezen met een leesbeperking!

Christelijke lectuur in gesproken vorm, in grootletter en in braille


Vrijwilligers – Online Stemtest

Om u aan te melden als inlezer kunt u makkelijk en snel thuis een online stemtest doen. Door deze stemtest kunt u alvast ervaren hoe het is om een tekst in te lezen via de microfoon en kunnen wij alvast uw stem beluisteren en beoordelen. Onder de stemtest staat het aanmeldformulier. Samen verstuurt u deze naar de CBB. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op over de stemtest en het worden van vrijwillige inlezer bij de CBB. Ga naar www.testjestem.nl om de online stemtest te doen.

Aanmeldingsformulier

Als u geen microfoon heeft of geen mogelijkheden heeft om thuis een stemtest te doen, kunt u zich ook via een aanmeldformulier aanmelden. Deze kunt u invullen en naar ons toesturen. De gevraagde gegevens geven ons een eerste indruk van uw kennis en vaardigheden. Dit is nodig om een goede afstemming te krijgen tussen de moeilijkheidsgraad van sommige boeken en de kennis en vaardigheden van vrijwilligers.

Wanneer uw bericht bij ons binnen is, nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Aanmelden

Download hier het aanmeldingsformulier als pdf-bestand en vul de gegevens in en stuur het formulier naar:

CBB, Antwoordnummer 2011, 3840 XA Ermelo.

Privacy Statement CBB

Wij nemen uw privacy zeer serieus. Uw persoonsgegevens zijn daarom adequaat beveiligd en beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging.
Voor ons Privacy Statement verwijzen wij u naar de homepage. Door te klikken op de link kunt u ons Privacy Statement inzien en downloaden.