Illustratieve afbeelding met cd-rom, grote letters en braille tekst.
Logo ANBI; Algemeen Nut Beogende Instelling

Blijven lezen met een leesbeperking!

Christelijke lectuur in gesproken vorm, in grootletter en in braille


Keuze lectuur

U wordt gevraagd die lectuur in te lezen die aansluit op uw stem- en vertolkingskwaliteiten. Uiteraard houden we daarbij ook rekening met uw eigen voorkeuren en doen we dit in overleg met u.

Het is aan te bevelen een toegewezen boek eerst door te nemen. Alle boeken worden integraal voorgelezen. Daarmee bedoelen wij dat u het gehele boek letterlijk voorleest. Dit is noodzakelijk, omdat we ons moeten houden aan de afspraken met uitgevers over de auteursrechten. Bovendien hebben mensen met een leesbeperking het recht op dezelfde informatie als goed-zienden.