Illustratieve afbeelding met cd-rom, grote letters en braille tekst.
Logo ANBI; Algemeen Nut Beogende Instelling

Blijven lezen met een leesbeperking!

Christelijke lectuur in gesproken vorm, in grootletter en in braille


Teamwerk

De opname van een gesproken boek gebeurt door een team: de inlezer en de technicus. De technicus zal u samen met de medewerkers van de afdeling Vormgeving begeleiden bij het tot stand brengen van een goed gesproken boek. Hij of zij zal de opname onderbreken bij versprekingen en zal u op een prettige manier wijzen op wat goed gaat en op mogelijke onvolmaaktheden.

Waar nodig zult u door vormgevers en technici begeleid worden bij elk nieuw boek dat u gaat inlezen. Zo mogelijk leert u na verloop van tijd ook zelf de opname-apparatuur te bedienen. Als solo-lezer heeft u dan tijdens de leesbeurt zelf de regie. Regelmatig zult u ook een schriftelijke rapportage ontvangen over de door u ingesproken boeken.