Illustratieve afbeelding met cd-rom, grote letters en braille tekst.
Logo ANBI; Algemeen Nut Beogende Instelling

Blijven lezen met een leesbeperking!

Christelijke lectuur in gesproken vorm, in grootletter en in braille


Inwerkperiode

Als uw stemtest positief beoordeeld wordt, ontvangt u daarover van ons bericht. Vervolgens wordt uw opleiding gestart. Dit houdt in dat we u de uitgangspunten voor het inlezen van teksten uitleggen en vertolkingstechnieken toelichten. U leert die herkennen en toepassen. Leestempo, pauzes, timing, sfeertekening, beklemtoning en emoties zijn onderwerpen die aan de orde komen.

We leggen u een eerste te lezen proefboek voor en de training wordt vervolgd in de studio. Wanneer dit eerste boek is afgerond, wordt gemotiveerd beoordeeld of u verder als inlezer aan de slag kunt.