Illustratieve afbeelding met cd-rom, grote letters en braille tekst.
Logo ANBI; Algemeen Nut Beogende Instelling

Blijven lezen met een leesbeperking!

Christelijke lectuur in gesproken vorm, in grootletter en in braille


Stemtest

Om te kunnen beoordelen of uw stem en uw manier van inlezen voldoet aan onze kwaliteitseisen vragen wij u een stemtest te doen. Om alvast te ervaren hoe dit is kunt u gaan naar www.testjestem.nl en een zelf ingelezen tekst insturen. Als u echter niet beschikt over een computer met microfoon, kunt u hier rechtsonder klikken op 'online stemtest en aanmeldformulier' om u zo aan te melden. Dan nemen wij telefonisch contact met u op. Aan de hand van dit gesprek zullen we al dan niet een stemtest met u afspreken. Tijdens deze test, die plaatsvindt in één van onze opnamestudio's, leest u verschillende teksten. Het gaat bij het populaire genre om twee fragmenten waartussen u kunt kiezen, te weten uit een vertaalde roman en uit een Nederlands werk. Dat geldt ook voor het literaire genre. Daarnaast leest u een informatieve tekst en drie citaten in respectievelijk de Duitse, Engelse en Franse taal. De stemtest duurt een half uur. Ongeveer één op de vier stemmen 'slaagt'.

Uw stemtest wordt opgenomen en op een later tijdstip door onze medewerkers beoordeeld. Als blijkt dat u niet door de stemtest heen bent gekomen, ontvangt u van ons schriftelijk bericht daarover. Om een mogelijke teleurstelling bij voorbaat enigszins te verzachten willen we u hier aangeven dat uw stem wordt getest voor een specifiek medium als het gesproken boek. De uitslag van de test zegt niets over de kwaliteit van bijvoorbeeld uw zingen, presenteren, lesgeven of toneelspelen.