Illustratieve afbeelding met cd-rom, grote letters en braille tekst.
Logo ANBI; Algemeen Nut Beogende Instelling

Blijven lezen met een leesbeperking!

Christelijke lectuur in gesproken vorm, in grootletter en in braille


Een sterk groeiend aantal mensen!

Momenteel zijn er in Nederland zo'n 300.000 blinde en ernstig slechtziende mensen. Tot 2020 zal dat aantal verder stijgen naar ruim 400.000*. Deze stijging hangt voor een groot deel samen met de vergrijzing. En met de vergrijzing neemt het aantal mensen met een visuele beperking toe. Daarnaast zijn er nog vele mensen met een leeshandicap of een chronische ziekte, waardoor gewoon lezen niet of niet meer tot de mogelijkheden behoort.

Hoe bereikt u deze mensen? Met de kennis en ervaring van de CBB!
Kijk op www.braille.nl bij 'Referenties' naar een aantal voorbeelden van ons brede netwerk.

(* Bronnen: Melief en Gorter (Verweij-Jonker Instituut), Driessen, Blomert, SCP, CBS (1998).)

Subpagina's: