Illustratieve afbeelding met cd-rom, grote letters en braille tekst.
Logo ANBI; Algemeen Nut Beogende Instelling

Blijven lezen met een leesbeperking!

Christelijke lectuur in gesproken vorm, in grootletter en in braille


Wat wij onze inlezers bieden

 
Flexibele planning

Het tijdstip van uw stemtest en later van uw leesbeurten bepalen we uiteraard in overleg met u. De meeste inlezers lezen wekelijks op een vaste tijd volgens bovenstaand rooster. Enkele inlezers zitten in de invalpoule en vervangen op wisselende tijden zieke of afwezige inlezers.

Een prettige werksfeer

Als u bij ons komt inlezen, zult u merken dat er in de studio’s een prettige sfeer heerst. De koffie staat altijd klaar en in de pauzes is er gelegenheid vrijwilligers en medewerkers van de CBB te ontmoeten. Elke twee jaar wordt er een feestelijke avond of dag georganiseerd voor de vrijwilligers die verbonden zijn aan Sneek of Ermelo en voor de vrijwilligers die thuis inlezen.

Begeleiding

Een technicus begeleidt u in de studio. U zult merken dat u zich als inlezer in de loop van de tijd ontwikkelt. Ook zelf de apparatuur bedienen kan tot de mogelijkheden gaan behoren. De afdeling Vormgeving beoordeelt de kwaliteit van uw ingelezen werk. Regelmatig ontvangt u van hen een schriftelijke of mondelinge beoordeling van uw werk. Het boek dat u heeft ingelezen, mag u desgewenst houden en ontvangt u van ons terug zodra het project is afgerond.

Verzekering

De CBB heeft voor haar betaalde en vrijwillige werknemers een collectieve WA-verzekering afgesloten. Schade aan eigendommen valt hier niet onder. Als vrijwilliger van de CBB kunt u bij Centraal Beheer/Achmea verzekeringen met personeelskorting afsluiten.

Reiskostenvergoeding

De CBB vergoedt de gemaakte reiskosten van zowel het gebruik van de eigen auto als de kosten voor het openbaar vervoer onder bepaalde voorwaarden. In het 'Reglement Vrijwilligersvergoeding' vindt u deze voorwaarden en meer informatie. Klikt u hier dan kunt u dit reglement downloaden. Voor het declareren van de door u gemaakte reiskosten kunt u na elk halfjaar een declaratieformulier opvragen bij onze afdeling Audio. Hierin staan uw leesbeurten van het afgelopen jaar en de te declareren kilometers alvast vermeld. 
De gemaakte reiskosten kunnen tweemaal per jaar achteraf gedeclareerd worden; in januari en in juli.
In februari en in augustus vindt de uitbetaling plaats.

Heeft u vragen over uw declaratie dan kunt u contact opnemen met de afdeling Administratie, telefoonnummer 0341-56 54 72.