Illustratieve afbeelding met cd-rom, grote letters en braille tekst.
Logo ANBI; Algemeen Nut Beogende Instelling

Blijven lezen met een leesbeperking!

Christelijke lectuur in gesproken vorm, in grootletter en in braille


Boeken

De CBB produceert jaarlijks zo'n 600 boeken in gesproken vorm in opdracht van de Koninklijke Bibliotheek voor de collectie van de Bibliotheekservice Passend Lezen in Den Haag. Dit is zowel christelijke als algemene lectuur. De uitlening van deze gesproken boeken gaat niet via de CBB, maar via Passend Lezen. Wilt u gesproken boeken op Daisy cd-rom lezen? Neem dan contact op met de afdeling Klantenservice van Passend Lezen, telefoonnummer 070-338 15 00, e-mail klanten@passendlezen.nl of maak een account aan op www.passendlezen.nl. Voor het lidmaatschap van Passend Lezen wordt een jaarlijkse contributie gevraagd.


Subpagina's: