Illustratieve afbeelding met cd-rom, grote letters en braille tekst.
Logo ANBI; Algemeen Nut Beogende Instelling

Blijven lezen met een leesbeperking!

Christelijke lectuur in gesproken vorm, in grootletter en in braille


Een waardevol geschenk!

De afgelopen jaren is de subsidie van de rijksoverheid voor christelijke lectuur minder geworden. Daardoor is de CBB steeds meer afhankelijk geworden van giften en de financiële steun van kerken, verenigingen, organisaties en particulieren, zodat onze medemens met een leesbeperking christelijke lectuur via de CBB kan blijven lezen.

Vindt u het belangrijk dat iedereen christelijke lectuur kan blijven lezen? Steun dan ons werk!
Gift

Een gift is van harte welkom, zodat wij ons werk kunnen blijven doen. U kunt uw gift storten op IBAN: NL17 INGB 0000 5032 41.

Periodieke gift (voorheen lijfrenteschenking)

U kunt ook besluiten om voor langere tijd de CBB te steunen met een gift door periodiek giften over te maken. Het voordeel van periodieke giften is dat ze volledig fiscaal aftrekbaar zijn én dat ze onbeperkt aftrekbaar zijn. Voorwaarde hierbij is dat de gift regelmatig is (min. 1 keer per jaar) en u samen met de CBB een overeenkomst tekent voor minimaal vijf jaar. Hier kunt u het formulier van de Belastingdienst downloaden. Hartelijk dank alvast! 

Donateurschap

Voor een donateurschap geldt geen minimale bijdrage. U ontvangt als nieuwe donateur een gratis luister-cd en u wordt op de hoogte gehouden van het werk van de CBB. Wilt u zich aanmelden als donateur van onze Vereniging CBB, dan kunt u hier klikken en het aanmeldingsformulier downloaden.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap kost minimaal € 6,80 per jaar (meer mag natuurlijk ook!). Als lid bepaalt u samen met het bestuur en de andere leden van de Vereniging CBB het beleid van de CBB en ontvangt u een uitnodiging voor de ledenvergaderingen. Als nieuw lid van de Vereniging CBB ontvangt u een gratis luister-cd en wordt u op de hoogte gehouden van het werk van de CBB. Wilt u zich aanmelden als lid van onze Vereniging CBB dan kunt u hier klikken en het aanmeldingsformulier downloaden. Van harte welkom!

Legaat, nalatenschap

Iedereen heeft een nalatenschap. Wilt u niet dat de wet regelt wat daarmee moet gebeuren? Dan is het verstandig om een testament te laten opstellen. Hierin legt u zaken vast zoals de verdeling van uw eigendommen, schenkingen, de keuze voor een executeur van uw testament of het nalaten van bepaalde persoonlijke spullen. 

U kunt de Vereniging CBB, Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden, in uw testament benoemen tot (mede-)erfgenaam of een legaat vermaken aan de Vereniging CBB. Dit kunt u vastleggen bij de notaris.

Mede dankzij uw nalatenschap kan de CBB christelijke lectuur in passende leesvormen beschikbaar blijven stellen voor mensen met een leesbeperking! Een mooie nalatenschap!

Op welke manier u de CBB ook financieel steunt, u kunt ervan uitgaan dat uw gift goed besteed wordt en - heel belangrijk - u biedt mensen met een leesbeperking een waardevol geschenk: de mogelijkheid om te kunnen blijven lezen!

Mede namens onze lezers van lectuur in passende leesvormen alvast hartelijk dank!

ANBI-status 
De CBB is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling en heeft dus de zogenoemde ANBI-status. Hierdoor zijn giften aan de CBB mogelijk fiscaal aftrekbaar. Het RSIN nummer is 003356541.

Privacy Statement CBB

Wij nemen uw privacy zeer serieus. Uw persoonsgegevens zijn daarom adequaat beveiligd en beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging.
Voor ons Privacy Statement verwijzen wij u naar de homepage. Door te klikken op de link kunt u ons Privacy Statement inzien en downloaden.