Illustratieve afbeelding met cd-rom, grote letters en braille tekst.
Logo ANBI; Algemeen Nut Beogende Instelling

Blijven lezen met een leesbeperking!

Christelijke lectuur in gesproken vorm, in grootletter en in braille


Wij nemen uw privacy zeer serieus. Uw persoonsgegevens zijn daarom bij ons adequaat beveiligd en beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging.

U heeft recht op inzage, mutatie of verwijdering van uw persoonsgegevens die wij van u verzamelen en gebruiken voor verschillende doeleinden. 

Binnenkort kunt u hier onze Privacy Statement inzien en downloaden.