Illustratieve afbeelding met cd-rom, grote letters en braille tekst.
Logo ANBI; Algemeen Nut Beogende Instelling

Blijven lezen met een leesbeperking!

Christelijke lectuur in gesproken vorm, in grootletter en in braille


In oktober 2017 is de 3e ronde Certificering Openbare Bibliotheken gehouden. De auditoren van de Stichting Certificering Openbare Bibliotheken hebben de CBB op de kwaliteit van het functioneren en toekomstbestendigheid getoetst.  Half december 2017 heeft de CBB het positieve bericht ontvangen dat ze voldoet aan de Certificeringsnorm Openbare Bibliotheken 2017-2021.