Illustratieve afbeelding met cd-rom, grote letters en braille tekst.
Logo ANBI; Algemeen Nut Beogende Instelling

Blijven lezen met een leesbeperking!

Christelijke lectuur in gesproken vorm, in grootletter en in brailleDe CBB heeft een bevriende stichting. Deze verleent financiële steun aan de vereniging CBB, de Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden. Mede dankzij deze steun in de vorm van een jaarlijkse declaratie kan de CBB een eigen collectie christelijke lectuur in passende leesvormen in stand houden. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.stichtingvriendenvandecbb.nl.