Illustratieve afbeelding met cd-rom, grote letters en braille tekst.
Logo ANBI; Algemeen Nut Beogende Instelling

Blijven lezen met een leesbeperking!

Christelijke lectuur in gesproken vorm, in grootletter en in braille


Presentaties over de CBB

De CBB heeft een PowerPoint-presentatie over de dienstverlening van de CBB om te bekijken en om te tonen tijdens een bijeenkomst van uw vereniging of tijdens een collecte. Deze presentatie is met een voice-over.

Als u hier klikt kunt u de presentatie downloaden.

Het is ook mogelijk om de CBB uit te nodigen voor het geven van een presentatie! Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met onze afdeling Voorlichting, telefoonnummer 0341-56 54 88, e-mail voorlichting@cbb.nl.