Illustratieve afbeelding met cd-rom, grote letters en braille tekst.
Logo ANBI; Algemeen Nut Beogende Instelling

Blijven lezen met een leesbeperking!

Christelijke lectuur in gesproken vorm, in grootletter en in braille


IBAN-nummer

Het IBAN-nummer van de CBB is: NL17 INGB 0000 5032 41.

Voor vragen over financiële zaken kunt u contact opnemen met onze afdeling Administratie, telefoonnummer 0341-56 54 99.