Illustratieve afbeelding met cd-rom, grote letters en braille tekst.
Logo ANBI; Algemeen Nut Beogende Instelling

Blijven lezen met een leesbeperking!

Christelijke lectuur in gesproken vorm, in grootletter en in braille


Nevenvestiging

De CBB heeft in Sneek een nevenvestiging met één opnamestudio.

Het adres van de studio in Sneek is:
CBB
Simmerdyk 2
8601 ZP Sneek
Tel.nr. 0515 - 76 90 00
 

Subpagina's: