Illustratieve afbeelding met cd-rom, grote letters en braille tekst.
Logo ANBI; Algemeen Nut Beogende Instelling

Blijven lezen met een leesbeperking!

Christelijke lectuur in gesproken vorm, in grootletter en in braille


Klachten?
Heeft u een klacht over de dienstverlening van de CBB? Dan kunt u deze indienen bij de directie van de CBB. Dit kan telefonisch en schriftelijk per post en per email.
Het telefoonnummer is 0341-56 54 99.
Het emailadres is klachten@cbb.nl.
Het postadres is:
CBB
Postbus 131
3850 AC Ermelo.

Klachten worden behandeld zoals omschreven in het klachtenreglement. Als u hier klikt dan kunt u het klachtenreglement downloaden.

Subpagina's: