Illustratieve afbeelding met cd-rom, grote letters en braille tekst.
Logo ANBI; Algemeen Nut Beogende Instelling

Blijven lezen met een leesbeperking!

Christelijke lectuur in gesproken vorm, in grootletter en in braille


Maatwerk

Passend Lezen biedt de mogelijkheid om privédocumentatie om te zetten in een passende leesvorm. Allerlei documenten kunnen hiervoor in aanmerking komen. Bijvoorbeeld:

  • Bijsluiters

  • Contracten

  • Gebruiksaanwijzingen

  • Brieven

  • Vergaderstukken

  • Krant- of tijdschriftartikelen

Documenten worden met discretie behandeld en omgezet in braille, in gesproken vorm of in grootletter.

Aanvragen kunnen alleen door een klant van Passend Lezen worden gedaan en het om te zetten document dient door de klant te worden aangeleverd. Passend Lezen beoordeelt de aanvraag en geeft deze in productie.

Uitgesloten van Maatwerk zijn:

  • Opdrachten van (commerciële) organisaties

  • Volledige boeken

  • Teksten die nog bewerkt dienen te worden

  • Studie- en vakmaterialen

Bij Maatwerk ligt de nadruk op het toegankelijk maken van de tekst en de snelheid van levering. Er wordt gestreefd naar een snelle en foutloze levering.

Maatwerk is een gratis dienstverlening van Passend Lezen.

Voor meer informatie neemt u contact op met de afdeling Klantencontact van de Bibliotheekservice Passend Lezen in Den Haag, telefoonnummer 070-33 81 500, e-mail klanten@passendlezen.nl.

Subpagina's: