Illustratieve afbeelding met cd-rom, grote letters en braille tekst.
Logo ANBI; Algemeen Nut Beogende Instelling

Blijven lezen met een leesbeperking!

Christelijke lectuur in gesproken vorm, in grootletter en in braille


Het is mogelijk om een krant, een tijdschrift of een andere gesproken uitgave niet alleen via Daisy-cd maar ook via streaming te beluisteren.

Elke gesproken uitgave kan via streaming beluisterd worden, zonder dat u een daisy-cd meer nodig heeft. Hieronder vertellen wij u op welke verschillende manieren dit kan.

VictorReader Stream, Plextalk Linio en Webbox

Voor de uitgaven die de CBB beschikbaar stelt in een gesproken vorm geldt de mogelijkheid om deze te beluisteren via daisyspelers met streamingmogelijkheid. De abonnementsprijs van een krant of tijdschrift of de prijs van een verkooppuitgave voor het beluisteren via deze afspeelapparaten is dezelfde als die van een abonnement op de gesproken vorm of de prijs van een gesproken verkoopuitgave.

Voor een gesproken verkoopuitgave geldt dat deze dienstverlening een extra mogelijkheid is: U ontvangt de uitgave in gesproken vorm op daisy cd-rom en indien u wilt kunt u de uitgave ook beluisteren via streaming. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden.

Wilt u een uitgave beluisteren via streaming, dan kunt u dit doorgeven aan onze afdeling Administratie, telefoonnummer 0341-56 54 77 of via klantenservice@cbb.nl.

App Dolphin EasyReader

Met de gratis app 'Dolphin EasyReader' is het mogelijk om op tablets en smartphones met iOs of Android overal te luisteren naar alle gesproken uitgaven van de CBB die u aangeschaft heeft of waar u een abonnement op heeft.

Wilt u een uitgave beluisteren via deze app, dan kunt u dit doorgeven aan onze afdeling Administratie, telefoonnummer 0341-56 54 77 of via klantenservice@cbb.nl. Vervolgens zult u inloggegevens krijgen voor het CBB-gedeelte binnen de Dolphin EasyReader-app. U heeft eerst een account nodig van de Dolphin EasyReader-app zelf.

Bibliotheekservice Passend Lezen

Het is mogelijk om via Bibliotheekservice Passend Lezen vele boeken, kranten, tijdschriften, hoorcolleges en hoorspellen te beluisteren via de streamingdienst van Passend Lezen. Voor lidmaatschap kunt u zich wenden tot Passend Lezen. Voor meer informatie verwijzen we naar www.passendlezen.nl.