Illustratieve afbeelding met cd-rom, grote letters en braille tekst.
Logo ANBI; Algemeen Nut Beogende Instelling

Blijven lezen met een leesbeperking!

Christelijke lectuur in gesproken vorm, in grootletter en in braille


Voor de financiële verantwoording van het afgelopen jaar verwijzen wij naar het jaarverslag, waarin het financieel jaarverslag is opgenomen alsmede de akkoordverklaring van de onafhankelijke accountant.