Illustratieve afbeelding met cd-rom, grote letters en braille tekst.
Logo ANBI; Algemeen Nut Beogende Instelling

Blijven lezen met een leesbeperking!

Christelijke lectuur in gesproken vorm, in grootletter en in braille


In artikel 3 van de Statuten van de Vereniging CBB staat het volgende m.b.t. de grondslag:

'De vereniging staat op de grondslag van Gods Woord naar de uitlegging van de Drie Formulieren van Enigheid.

Dit artikel kan niet gewijzigd worden. '