Illustratieve afbeelding met cd-rom, grote letters en braille tekst.
Logo ANBI; Algemeen Nut Beogende Instelling

Blijven lezen met een leesbeperking!

Christelijke lectuur in gesproken vorm, in grootletter en in braille


Bij de CBB zetten zo'n 250 vrijwilligers zich belangeloos in voor redactiewerkzaamheden en het inlezen van lectuur. De CBB vergoedt de gemaakte reiskosten van zowel het gebruik van de eigen auto als de kosten voor het openbaar vervoer onder bepaalde voorwaarden. In het 'Reglement Vrijwilligersvergoeding' staan deze voorwaarden vermeld.  Voor het declareren van de gemaakte reiskosten wordt een declaratieformulier gebruikt.