Illustratieve afbeelding met cd-rom, grote letters en braille tekst.
Logo ANBI; Algemeen Nut Beogende Instelling

Blijven lezen met een leesbeperking!

Christelijke lectuur in gesproken vorm, in grootletter en in brailleVeel van de doelstellingen stelt de CBB in samenwerking op met de Koninklijke Bibliotheek (KB)en de twee ketenpartners Dedicon en Bibliotheekservice Passend Lezen. Deze kunt u onder andere lezen in het gezamenlijk opgestelde Ambitiedocument met doelstellingen tot en met 2025. Dit document kunt u hier downloaden.


Naast de doelstellingen i.s.m. de KB en de ketenpartners heeft de CBB doelstelling voor de eigen collectie, produktontwikkeling etc.. Deze staan vermeld in het Beleidsplan 2019 e.v.. Als u hier klikt dan kunt u het Beleidsplan downloaden.