Illustratieve afbeelding met cd-rom, grote letters en braille tekst.
Logo ANBI; Algemeen Nut Beogende Instelling

Blijven lezen met een leesbeperking!

Christelijke lectuur in gesproken vorm, in grootletter en in braille


Algemene lectuur

Ten behoeve van de landelijke algemene collectie van de Bibliotheekservice Passend Lezen produceert de CBB - in opdracht van de rijksoverheid (Koninklijke Bibliotheek) - lectuur in passende leesvormen. Deze lectuur bestaat uit boeken, kranten en tijdschriften.

Identiteitgebonden lectuur

De CBB ziet het als haar specifieke taak en opdracht om ervoor te zorgen dat ook voldoende christelijke lectuur toegankelijk is en blijft voor mensen met een leesbeperking. Daarom verzorgt de CBB - naast de lectuur voor de landelijke collectie van de Bibliotheekservice Passend Lezen, vele uitgaven met een christelijke signatuur. Daarbij wordt voortdurend rekening gehouden met de brede opvattingen binnen de christelijke leefwereld en de grote kerkelijke verscheidenheid van het protestants-christelijke erf.

Productie

Voor het omzetten van lectuur in passende leesvormen, beschikt de CBB over twee professionele en goed geoutilleerde productie-afdelingen en een groot aantal deskundige en gespecialiseerde productiemedewerkers. Er wordt voortdurend tijd en energie gestoken in het verder automatiseren en digitaliseren van de productie- en reproductieprocessen. Hierdoor is de CBB in staat op een snelle en efficiënte wijze lectuur in elke gewenste leesvorm om te zetten.

Op de afdeling Tekst worden de productie, reproductie en distributie van lectuur in braille, in grootletter en in digitale vorm verzorgd. De doorgaans digitale tekstaanlevering en efficiënte werkwijzen zorgen ervoor dat de omzetting in passende leesvormen zeer soepel verloopt.


De afdeling Audio zorgt voor de productie, reproductie en distributie van gesproken boeken, kranten, tijdschriften en consumentenwerk. Voor het inlezen van de teksten wordt gebruik gemaakt van de inzet van honderden vrijwilligers. Deze vrijwilligers lezen de teksten in in één van de studios van de CBB in Ermelo, Sneek of thuis op een zogenaamde ThuisLeesDienst (TLD). Een TLD is een mobiel opnamestation dat op meerdere plekken ingezet kan worden. Alle opnamestudios en TLDs zijn volledig gedigitaliseerd.

Voor de reproductie van de ingesproken lectuur maakt de CBB gebruik van robot-gestuurde digitale reproductiesystemen. Deze systemen kunnen niet alleen via netwerkverbindingen aangestuurd worden, maar ook stand-alone werken. Hierdoor is de kans op uitval door storingen tot nagenoeg nul gereduceerd, blijft het hele reproductieproces relatief eenvoudig en dus goed beheersbaar en is de continuïteit van het werk gewaarborgd.

Voor een overzicht van de activiteiten tijdens het afgelopen jaar verwijzen wij naar het jaarverslag.