Illustratieve afbeelding met cd-rom, grote letters en braille tekst.
Logo ANBI; Algemeen Nut Beogende Instelling

Blijven lezen met een leesbeperking!

Christelijke lectuur in gesproken vorm, in grootletter en in brailleHet Jaarverslag en het Financieel Jaarverslag 2019 van de vereniging CBB zijn op 16 april 2020 goedgekeurd door het bestuur. Vervolgens is door Van Ree Accountants de accoordverklaring afgegeven. 
Formeel dienen het Jaarverslag en het Financieel Jaarverslag vastgesteld te worden door de ledenvergadering. Gebruikelijk is dat deze vergadering in het voorjaar gehouden wordt. Echter als gevolg van het coronavirus bleek dit niet mogelijk te zijn. Derhalve heeft het bestuur besloten om de ledenvergadering 2020 te verplaatsen naar het najaar 2020. Tijdens deze vergadering zullen het Jaarverslag en het Financieel Jaarverslag 2019 formeel worden vastgesteld.

Als u hier klikt dan kunt u het verslag als PDF-document openen of downloaden.