Illustratieve afbeelding met cd-rom, grote letters en braille tekst.
Logo ANBI; Algemeen Nut Beogende Instelling

Blijven lezen met een leesbeperking!

Christelijke lectuur in gesproken vorm, in grootletter en in brailleHet jaarverslag en het financieel jaarverslag 2018 van de CBB zijn op 22 juni 2019 door de ledenvergadering goedgekeurd en vastgesteld.

Als u hier klikt dan kunt u het verslag als PDF-document openen of downloaden.