Illustratieve afbeelding met cd-rom, grote letters en braille tekst.
Logo ANBI; Algemeen Nut Beogende Instelling

Blijven lezen met een leesbeperking!

Christelijke lectuur in gesproken vorm, in grootletter en in braille


De hoofdvestiging van de CBB is gehuisvest aan de Paul Krugerweg 39 in Ermelo.
 
In Sneek heeft de CBB een nevenvestiging met één opnamestudio.
Deze is gehuisvest aan de Simmerdyk 2.