Illustratieve afbeelding met cd-rom, grote letters en braille tekst.
Logo ANBI; Algemeen Nut Beogende Instelling

Blijven lezen met een leesbeperking!

Christelijke lectuur in gesproken vorm, in grootletter en in braille


De rechtsvorm van de CBB is een  vereniging.

In artikel 5 van de Statuten staat het volgende:
'Leden van de vereniging kunnen zijn meerderjarige personen die instemmen met de grondslag en het doel van de Vereniging, zich bereid verklaren het principiële uitgangspunt van de Vereniging te ondersteunen en jaarlijks tenminste de vastgestelde contributie aan de Vereniging te betalen.'

De minimale contributie wordt door de ledenvergadering vastgesteld.

Leden bepalen samen met het bestuur het beleid van de CBB en ontvangen een uitnodiging voor de jaarlijkse ledenvergadering. Leden worden geïnformeerd over de ontwikkelingen en de gang van zaken bij de CBB.

Voor meer informatie verwijzingen wij naar de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.