Illustratieve afbeelding met cd-rom, grote letters en braille tekst.
Logo ANBI; Algemeen Nut Beogende Instelling

Blijven lezen met een leesbeperking!

Christelijke lectuur in gesproken vorm, in grootletter en in braille


De collectie christelijke lectuur in passende leesvormen van de CBB bestaat uit kranten, tijdschriften, bijbelse dagboeken, psalmboeken, liedbundels, de verschillende vertalingen van de Bijbel en overige christelijke uitgaven. Als u bovenaan de pagina op 'Uitgaven in passende leesvormen' klikt, dan krijgt u een overzicht van alle uitgaven die de CBB in passende leesvormen beschikbaar stelt voor mensen met een leesbeperking.

Naast deze collectie christelijke lectuur produceert de CBB ten behoeve van de collectie van Bibliotheekservice Passend Lezen zowel algemene als christelijke lectuur in passende leesvormen. Dit wordt gedaan in opdracht van de Koninklijke Bibliotheek en omvat boeken, kranten, tijdschriften en maatwerk.