Illustratieve afbeelding met cd-rom, grote letters en braille tekst.
Logo ANBI; Algemeen Nut Beogende Instelling

Blijven lezen met een leesbeperking!

Christelijke lectuur in gesproken vorm, in grootletter en in braille


De diepste wortels van de CBB liggen in de gereformeerde kerk van Amsterdam. Rond 1911 kwam een predikant in contact met een aantal doopleden die in het blindeninstituut aan de Vossiusstraat woonden. Toen de predikant deze kinderen catechisatie wilde geven stuitte hij op het probleem dat er geen geschikte boeken in braille waren. Hij riep de hulp in van mevrouw A.C. Diepenhorst-de Gaay Fortman; zij verzamelde direct een aantal dames om zich heen en samen begonnen zij, met behulp van de zogenaamde 'Engelse lei', alle letters van het leerboekje voor de catechisatie in braille op papier te drukken. De dames 'schreven' zo snel dat al na enkele weken veel boeken in braille klaar waren. Zo ontstond er een kleine collectie christelijke brailleboeken. Om deze brailleboeken ook beschikbaar te stellen voor anderen, richtte de groep dames op 20 februari 1912 de 'Vereeniging Christelijke Blindenbibliotheek' op.

Bijna een jaar later, op 16 januari 1913 kreeg deze, bij Koninklijk Besluit door Hare Majesteit koningin Wilhelmina, goedkeuring van de rijksoverheid.