Illustratieve afbeelding met cd-rom, grote letters en braille tekst.
Logo ANBI; Algemeen Nut Beogende Instelling

Blijven lezen met een leesbeperking!

Christelijke lectuur in gesproken vorm, in grootletter en in braille


Wat ervaren inlezers zelf als ze aan de slag zijn met hun boeken? Hoe bereiden ze zich voor op een leesbeurt? En wat is hun motivatie om zich als vrijwilliger in te zetten voor mensen met een leesbeperking?

Vier inlezers aan het woord over hun ervaringen uit de praktijk. 
Laat u door hen inspireren!

Henk Huyer, inlezer in Ermelo: "Deze manier van lezen is niet alleen leuk, het levert mijzelf nog zo veel op!"

Gert Mulder, inlezer in Ermelo: "Ik beschouw mezelf als doorgeefluik van de schrijver."