Illustratieve afbeelding met cd-rom, grote letters en braille tekst.
Logo ANBI; Algemeen Nut Beogende Instelling

Blijven lezen met een leesbeperking!

Christelijke lectuur in gesproken vorm, in grootletter en in braille


Links
 • Passend Lezen (Uitlening lectuur in aangepaste leesvormen voor mensen met een leesbeperking)
 • Bartiméus (Voor mensen die slechtziend of blind zijn) 
 • Leesbutler (gezamenlijk platform van Dedicon en de CBB, waar men lectuur en informatie in alternatieve leesvormen online kan bestellen)
 • Light for the World (Christelijke stichting voor hulp aan o.a. blinden en slechtzienden in Afrika en Azië)
 • NCB (Nederlands Christelijke Blinden- en slechtziendenbelangenvereniging)
 • Vereniging Onbeperkt Lezen (Spreekbuis voor mensen voor wie gedrukte tekst niet vanzelf spreekt)
 • Oogvereniging (Voor iedereen met een visuele beperking, oogaandiening of doof/blindheid)
 • Optelec Nederland (Verbetert de kwaliteit van leven van mensen met een visuele beperking en dyslectici door simpele en effectieve oplossingen aan te reiken)
 • Veilig achter het stuur (autorijden na een staaroperatie of met een visuele beperking, zoals zien met slechts 1 oog)
 • Visio (Organisatie voor revalidatie en training van mensen met een visuele beperking) 
 • Webbox (het alles-in-één Audiomaatje voor blinden en slechtzienden) 
 • Worldwide Vision (Levert producten voor mensen met een visuele, auditieve en/of leesbeperking)

Subpagina's: