Illustratieve afbeelding met cd-rom, grote letters en braille tekst.
Logo ANBI; Algemeen Nut Beogende Instelling

Blijven lezen met een leesbeperking!

Christelijke lectuur in gesproken vorm, in grootletter en in braille


Informatie in braille en grootletter voor Stichting Schapedrift

De CBB heeft folders en mappen in braille en in grootletter gemaakt voor Bezoekerscentrum Ermelosche Heide.


Het was een vurige wens van de Stichting Schapedrift om deze voorziening beschikbaar te hebben voor blinde en slechtziende gasten van het bezoekerscentrum bij de schaapskooi Ermelo. Er zijn algemene folders in braille gemaakt om mee te geven en mappen in braille en groot lettertype om te gebruiken bij de rondgang door het bezoekerscentrum. Ook de nieuwe voelwand met verschillende woltechnieken is uitgelegd in braille en grootletter.  

De CBB heeft het materiaal kosteloos gemaakt voor Schapedrift. In september 2017 hebben beide organisaties een match gemaakt tijdens de Beursvloer Ermelo. Er is gewacht met de uitwerking tot na de verbouwing en vernieuwing van het bezoekerscentrum. Als tegenprestatie heeft Stichting Schapedrift een artikel in het eigen tijdschrift geplaatst en folders verspreid voor de werving van nieuwe inlezers van boeken en tijdschriften voor de CBB in Ermelo.

Overhandiging

Afgelopen woensdag 11 september overhandigde Gerard Cornet, algemeen directeur van de CBB de informatie aan Ruud van Eijle, voorzitter van Stichting Schapedrift. De blinde Fabien van Kleef heeft een stukje voorgelezen uit de informatie in braille. De overhandiging vond plaats in het bezoekerscentrum bij de schaapskooi Ermelo.


Overhandiging door Gerard Cornet