Illustratieve afbeelding met cd-rom, grote letters en braille tekst.
Logo ANBI; Algemeen Nut Beogende Instelling

Blijven lezen met een leesbeperking!

Christelijke lectuur in gesproken vorm, in grootletter en in braille


Coronamaatregelen bij de CBB

Om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen vindt het inlezen van lectuur en informatie bij de CBB plaats onder strikte voorwaarden en maatregelen. De CBB heeft diverse voorzieningen getroffen en aanpassingen gedaan. Aan zowel medewerkers als inlezers wordt gevraagd om zich aan verschillende maatregelen te houden, zoals eenrichtingsverkeer en het desinfecteren van de handen bij binnenkomst en vertrek. Uiteraard gelden ook de RIVM-maatregelen zoals 1,5m afstand houden. Door deze maatregelen kunnen alle bedrijfsactiviteiten doorgaan, zoals de productie en reproductie van braille en audio. U bent dan ook welkom om contact op te nemen als u uw informatie via de CBB wilt laten omzetten!
Aangepast: 18 mei 2020.