Illustratieve afbeelding met cd-rom, grote letters en braille tekst.
Logo ANBI; Algemeen Nut Beogende Instelling

Blijven lezen met een leesbeperking!

Christelijke lectuur in gesproken vorm, in grootletter en in braille


CBB-Bericht december 2019

Er is weer een nieuw CBB-Bericht verschenen, de nieuwsbrief van de CBB. Hier kunt u deze lezen als PDF. Hierin wordt u bijvoorbeeld op de hoogte bracht van de nieuwe Bijbelse dagboeken voor 2020. Wilt u het CBB-Bericht liever in een passende leesvorm ontvangen? Stuur dan een e-mail naar klantenservice@cbb.nl of neem op werkdagen telefonisch contact op via tel. 0341-56 54 77.