Disclaimer
          

INHOUD VAN DEZE PAGINA

 Disclaimer

Copyright

Disclaimer

De CBB besteedt veel zorg aan de teksten op www.cbb.nl. Het is echter mogelijk dat de website fouten of onvolledigheden bevat. U kunt geen rechten ontlenen aan de informatie op deze website.

De CBB is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik ervan, of de (on)bereikbaarheid daarvan. Ook aanvaardt de CBB geen aansprakelijkheid voor de inhoud en het functioneren van de websites van derden waarnaar op deze site wordt verwezen.

De CBB is op geen enkele wijze aansprakelijk of verantwoordelijk voor welke schade dan ook die mocht voorvloeien uit de door haar verstrekte informatie op deze website.

Komt u onvolledige, onjuiste of verouderde informatie tegen, geeft u dit dan aan ons door via [email protected].

Copyright

Deze website is eigendom van de CBB. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot teksten, afbeeldingen, software, vormgeving en overig materialen op de website berusten uitsluitend bij de CBB of haar licentiegevers. Zonder onze schriftelijke toestemming ben je niet gerechtigd om de website of onderdelen daarvan te verveelvoudigen of openbaar te maken.

Ga naar de inhoud