Illustratieve afbeelding met cd-rom, grote letters en braille tekst.
Logo ANBI; Algemeen Nut Beogende Instelling

Blijven lezen met een leesbeperking!

Christelijke lectuur in gesproken vorm, in grootletter en in braille


Fryske Bibel

Inclusief deuterokanonieke boeken

Deze vertaling is onder leiding van de stichting Yntertsjerklike Kommisje foar de Nije Fryske bibeloersetting tot stand gekomen. De uitgave is uitgevoerd door het Nederlands Bijbelgenootschap en de Katholieke Bijbelstichting.

Afbeelding Fryske Bibel

Klik hier om een fragment te beluisteren.

Leesvorm: gesproken op Daisy cd-rom (7 cd’s) en Webbox. 
Prijs: € 50,00.
Artikelnummer: 319.

Bij de button 'Uitgave bestellen' bovenaan deze pagina vindt u informatie over de twee manieren waarop u deze of een andere uitgave kunt bestellen bij de CBB.