Illustratieve afbeelding met cd-rom, grote letters en braille tekst.
Logo ANBI; Algemeen Nut Beogende Instelling

Blijven lezen met een leesbeperking!

Christelijke lectuur in gesproken vorm, in grootletter en in braille


Een waardevol geschenk!

De CBB is een christelijke bibliotheek die voor een groot deel afhankelijk is van giften en de financiële steun van leden, donateurs en anderen die het van groot belang vinden dat christelijke lectuur in aangepaste leesvormen beschikbaar is voor mensen met een leesbeperking.

Vindt u het belangrijk dat iedereen christelijke lectuur kan blijven lezen? Steun dan ons werk!

Gift

Een gift is van harte welkom, zodat wij ons werk kunnen blijven doen. U kunt uw gift storten op IBAN: NL17 INGB 0000 5032 41.

Donateurschap

Voor een donateurschap geldt geen minimale bijdrage. U ontvangt als nieuwe donateur een gratis luister-cd en u wordt op de hoogte gehouden van het werk van de CBB. Wilt u zich aanmelden als donateur van onze Vereniging CBB, dan kunt u hier klikken en het aanmeldingsformulier downloaden.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap kost minimaal € 6,80 per jaar (meer mag natuurlijk ook!). Als lid bepaalt u samen met het bestuur en de andere leden van de Vereniging CBB het beleid van de CBB en ontvangt u een uitnodiging voor de ledenvergaderingen. Als nieuw lid van de Vereniging CBB ontvangt u een gratis luister-cd en wordt u op de hoogte gehouden van het werk van de CBB. Wilt u zich aanmelden als lid van onze Vereniging CBB dan kunt u hier klikken en het aanmeldingsformulier downloaden.

Legaat, nalatenschap

Iedereen heeft een nalatenschap. Wilt u niet dat de wet regelt wat daarmee moet gebeuren? Dan is het verstandig om een testament te laten opstellen. Hierin legt u zaken vast zoals de verdeling van uw eigendommen, schenkingen, de keuze voor een executeur van uw testament of het nalaten van bepaalde persoonlijke spullen. 

U kunt de Vereniging CBB, Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden, in uw testament benoemen tot (mede-)erfgenaam of een legaat vermaken aan de Vereniging CBB. Dit kunt u vastleggen bij de notaris.

Mede dankzij uw nalatenschap kan de CBB christelijke lectuur in aangepaste leesvormen beschikbaar blijven stellen voor mensen met een leesbeperking! Een mooie nalatenschap!

Op welke manier u de CBB ook financieel steunt, u kunt ervan uitgaan dat uw geld goed besteed wordt en - heel belangrijk - u biedt veel mensen een waardevol geschenk, namelijk de mogelijkheid om te blijven lezen ondanks een leesbeperking!

Mede namens onze lezers alvast hartelijk dank!

ANBI-status 
De CBB is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling en heeft dus de zogenoemde ANBI-status. Hierdoor zijn giften aan de CBB mogelijk fiscaal aftrekbaar.