Illustratieve afbeelding met cd-rom, grote letters en braille tekst.
Logo ANBI; Algemeen Nut Beogende Instelling

Blijven lezen met een leesbeperking!

Christelijke lectuur in gesproken vorm, in grootletter en in braille



Het jaarlijks dagboek ‘Een handvol koren’ van de GZB, Gereformeerde Zendingsbond. Editie 2019.

Deze uitgave bevat alleen de overdenkingen en Bijbelteksten voor volwassenen en het gezin. Elke dag biedt een overdenking die zich prima leent voor persoonlijke bezinning of overdenking in gezinsverband. Aan het dagboek is meegewerkt door predikanten en zendingswerkers. De titel van het GZB-dagboek ‘Een handvol koren’ is ontleend aan Psalm 72:16: ‘Is er een handvol koren op het land, op de top van de bergen, de vrucht daarvan zal ruisen als de Libanon…’.

De Bijbelteksten zijn van de Herziene Statenvertaling.

Beschikbaar in gesproken vorm op Daisy-cd en via streaming voor €10,90. Deze uitgave heeft artikelnummer 784.