Illustratieve afbeelding met cd-rom, grote letters en braille tekst.
Logo ANBI; Algemeen Nut Beogende Instelling

Blijven lezen met een leesbeperking!

Christelijke lectuur in gesproken vorm, in grootletter en in braille'De Kerkgeschiedenis' is een groot en veelgelezen werk. Onderwijzer Vreugdenhil kon meeslepend vertellen, waarbij het altijd gericht was op de boodschap en niet op het effect. Duidelijk komt steeds naar voren dat het de hand van de Heere is die de geschiedenis schrijft. In deze herziene en aangevulde druk wordt ook aandacht geschonken aan wat er de laatste vijftig jaar is gebeurd. Vreugdenhil was onderwijzer en ambtsdrager binnen de Gereformeerde Gemeenten.

'De Kerkgeschiedenis' is voor €72,50 verkrijgbaar in gesproken vorm (artikelnummer 721) op twee Daisy-cd's en via streaming.