Illustratieve afbeelding met cd-rom, grote letters en braille tekst.
Logo ANBI; Algemeen Nut Beogende Instelling

Blijven lezen met een leesbeperking!

Christelijke lectuur in gesproken vorm, in grootletter en in brailleDe Synode van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt heeft besloten tot een herziene uitgave van het Gereformeerd Kerkboek. Deze uitgave bevat 150 Psalmen en ca.100 gezangen. Ook zijn er belijdenisgeschriften, orden van dienst, liturgische gebeden en gezangen, formulieren en de kerkorde opgenomen. Deze herziene editie kan heel goed gebruikt worden met het nieuwe Liedboek. In december 2017 is de reguliere uitgave verschenen.

Het 'Gereformeerd Kerkboek' in de herziene versie is voor €24,95 verkrijgbaar in braille (artikelnummer 753), in grootletter (artikelnummer 754) en in digitale tekst (artikelnummer 755).