Illustratieve afbeelding met cd-rom, grote letters en braille tekst.
Logo ANBI; Algemeen Nut Beogende Instelling

Blijven lezen met een leesbeperking!

Christelijke lectuur in gesproken vorm, in grootletter en in brailleKerk zijn in de 21e eeuw. Hoe doen we dat? Van theoloog Jos Douma is er een nieuw boek verschenen: ‘Verlangen naar het goede leven’. Douma (1968) is naast predikant van de Plantagekerk in Zwolle ook auteur van boeken op het gebied van geloofsopbouw en spiritualiteit en docent spiritualiteit en homiletiek. ‘Verlangen naar het goede leven’ kiest voor een vernieuwende insteek die tegelijk vertrouwd is omdat Woordverkondiging, doop en avondmaal er de basis van vormen. Samen lezen, samen delen, samen eten: dat is de kern van kerk-zijn volgens Douma. En dat kan op alle mogelijke plaatsen en in alle mogelijke vormen gestalte krijgen. Heel praktisch. Dicht bij mensen. Dicht bij God.


Leesvorm: braille en gesproken vorm op daisy cd-rom en via streaming.
Artikelnummer: braille 727, gesproken vorm 728.
Prijs: €18,50.