Illustratieve afbeelding met cd-rom, grote letters en braille tekst.
Logo ANBI; Algemeen Nut Beogende Instelling

Blijven lezen met een leesbeperking!

Christelijke lectuur in gesproken vorm, in grootletter en in brailleIn het voorjaar van 2017 is bij uitgever de Banier de uitgave ‘Op weg naar Golgotha’ van C.H. Spurgeon verschenen. Het bevat 49 overdenkingen voor de zeven lijdensweken in aanloop naar Pasen. De meditaties over het lijden en sterven van de Heere Jezus Christus bieden een mogelijkheid om elke dag een moment stil te staan bij ‘het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt’. Uiteraard is het boek ook de rest van het jaar te gebruiken om stil te staan bij Jezus' lijdensweg. Het boek is samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen. De gesproken versie bevat ook de behandelde Bijbelteksten.


Nu volgt een kort voorproefje van één van de overdenkingen:

Heel nauwkeurig heeft de Heere Jezus meerdere keren aan Zijn discipelen voorzegd hoe ze met Hem zouden handelen. Hij zei dat ze Hem aan de Romeinen zouden overleveren, dat ze Hem zouden bespotten, geselen en kruisigen. Hij was er Zelf in gedachten vaak mee bezig. Hij wist het tot in detail.
O, ons hart moest wel wegsmelten van smart als we denken aan Zijn bespotting, aan de wreedheid die Hij moest ondergaan en aan Zijn dood! Maar ... onze gezegende Meester voegde er nog iets aan toe. Dat nam de bitterheid van de dodelijke teug uit de lijdenskelk weg: ‘Ten derden dage zal Hij weder opstaan.’ Zouden wij niet in gedachten vertoeven bij het bitter lijden van de Heere, als Hij dat Zelf zo nadrukkelijk heeft gedaan? (C.H. Spurgeon)


Leesvorm: braille (losbladig in 1 ringmap) en gesproken vorm (1 Daisy cd-rom of via streaming).
Artikelnummer: braille 723 en gesproken vorm 722.
Prijs: €9,95.