Illustratieve afbeelding met cd-rom, grote letters en braille tekst.
Logo ANBI; Algemeen Nut Beogende Instelling

Blijven lezen met een leesbeperking!

Christelijke lectuur in gesproken vorm, in grootletter en in brailleVan predikant en theoloog André F. Troost is er een nieuw boekje verschenen met de naam 'Gericht op het licht'. Met positieve overdenkingen, gedichten en liederen laat hij zien hoe je ook in de levensavond liefde, aandacht en geluk kunt ervaren. Vol vlammetjes die het vuur van weleer doen oplaaien.

Leesvorm: braille (losbladig in 1 ringmap) en gesproken vorm (1 Daisy cd-rom en via streaming)
Artikelnummer: braille 720, gesproken vorm 719.
Prijs: €10,50.