Illustratieve afbeelding met cd-rom, grote letters en braille tekst.
Logo ANBI; Algemeen Nut Beogende Instelling

Blijven lezen met een leesbeperking!

Christelijke lectuur in gesproken vorm, in grootletter en in brailleBijbels dagboek geschreven door Roelof Vellinga, bedoeld aan de hand van Psalm 22 in de Veertigdagentijd elke dag na te denken over Gods aanwezigheid maar ook Zijn afwezigheid in onze wereld. 'Houd U niet ver van mij' is beschikbaar in braille en gesproken vorm en kost €5,-.